Calitatea in Arhitectura

arh.Cristian CUTEANU


0727011722
0766363497
arh.cuteanu@gmail.com

Pod pietonal Africa

Pod pietonal Africa

Schita conceptuala pentru pod pietonal in Africa. Deschidere 220m, latime circulatie 6m, inaltimea maxima cca 30m.